Bjergenes dyreliv og planter

Standardside Generel information Projektopgave Mols Bjerge 7. - 10. klasse Ud på egen hånd

Hvilke særlige dyre- og plantearter findes i Mols Bjerge? Hvad skal der til for at bevare denne natur?

Fag
Biologi og Geografi

Klassetrin
7. - 10. klasse

Beskrivelse
I  Mols Bjerge finder vi dyr og planter, som kræver meget lys og varme for at trives. Vi finder dem på de tørre, sandede, solrige bakker og skrænter. Det er blomster som kobjælde, tjærenellike og gul evighedsblomst. Her er sommerfugle, insekter, firben og hugorme. Blandt de hyppigste fugle finder man mejser, spætter og rovfugle.

Projektopgaven

  • Hvilke specielle levevilkår finder vi i Mols Bjerge?
  • Der er ikke meget landbrug i Mols bjerge, hvorfor?
  • Hvad gør Mols Bjerge til nationalpark med  ’enestående natur’?
  • Beskriv et eller flere dyr, som du mener er særlige for Mols Bjerge.
  • Beskriv en eller flere planter, du mener er særlige for Mols Bjerge.
  • Hvad skal der til, for at Mols bjerge bevarer deres nuværende udseende?

Baggrund

Nøgleord
Tilpasning, lys, vand, næringsstoffer, jordbund, krybdyr, insekter, fugle og pattedyr