Færdsel i nationalparkerne

Hvor må jeg færdes i en nationalpark?

Du skal ikke være bange for at overtræde nye regler, når du bevæger dig rundt i en nationalpark. For reglerne er nemlig her de samme som andre steder i den danske natur – uanset om de forskellige områder i nationalparken er ejet af staten eller af private. Reglerne for færdsel i en nationalpark er altså nøjagtig de samme som dem, der gælder for de naturområder, der ligger uden for en nationalpark. Læs mere om reglerne for færdsel i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside:

Regler for færdsel i naturen

Der kan være områder i de enkelte nationalparker, hvor der gælder særlige regler. Det kan f.eks. være militærarealer eller natur- og vildtreservater. Disse regler ville også gælde, hvis de pågældende områder ikke lå i en nationalpark.

Er I en større gruppe på 30-50 personer, der organiserer et ophold på statens arealer i nationalparken, er det nødvendigt med en særlig tilladelse.

Ansøg om aktiviteter på Naturstyrelsens arealer

Færdsel i nationalparkerne sker på eget ansvar.

8