Standardside Generel information Borgere

Beboer eller erhvervsdrivende i en nationalpark

Som beboer eller erhvervsdrivende i en nationalpark i Danmark har du muligvis en række spørgsmål om hvad det betyder for dig. Om der kommer nye regler og begrænsninger, eller om der kommer flere muligheder. Og om hvordan du kan få indflydelse på nationalparken.

For beboere For erhvervsdrivende

For beboere

Hvad betyder nationalparken for dig?

Hvis du bor i et område, som bliver nationalpark, vil din hverdag ikke blive ændret af den grund.  Der kommer ikke nye restriktioner. Til gengæld vil der blive gjort en ekstra indsats for naturen i dit område. Det er forventeligt, at der vil komme flere naturgæster og turister til området.

Hvis et område bliver udpeget til en nationalpark, medfører det ikke nye restriktioner eller bestemmelser for dem, som bor i nationalparken. Du kan læse med om, hvad en nationalpark beyder for dig i denne folder:

Informationsfolder

 

Bedre naturoplevelser og flere naturgæster

Hvis du bor i nationalpark, vil du opleve at få øgede muligheder for at opleve naturen gennem de naturforbedringer og oplevelsestilbud, som arbejdet med nationalparken resulterer i.

Når et område bliver udpeget som nationalpark, vil det tiltrække flere gæster og turister. Men med en fornuftig planlægning fra den lokale nationalparkbestyrelse, behøver det ikke at give anledning til væsentlige gener for dig som beboer.

Til gavn for den lokale erhvervsmæssige udvikling

Nationalparkerne kan blive til gavn for den lokale udvikling - måske især i områder, som er præget af fraflytning og hvor det kan være svært at tiltrække erhvervslivet. Med en nationalpark vil mange områder få en øget turisme, og det vil kunne gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området – samt øge incitamentet for erhvervsmæssig udvikling.

Få indflydelse på den kommende nationalpark

Inden området kan udpeges som nationalpark, skal der først gennemføres en offentlig debat- og høringsperiode på mindst fire måneder. Under debat- og høringsfasen har du mulighed for at give din mening til kende. Hvis du ejer jord inden for det udvalgte område, vil du få tilsendt det udarbejdede forslag til nationalpark.

Eftersom nationalparkplanen bliver udarbejdet i dialog med blandt andre beboerne, så er der gode muligheder for at få medindflydelse på den nationalpark, man er en del af.

For erhvervsdrivende

Som landmand eller skovejer får du nye eller forbedrede muligheder for at lave aftaler om ændret drift mod betaling. Oprettelsen af en nationalpark medfører ikke nye restriktioner for land- og skovbrug – og heller ikke for andre erhvervsdrivende.

nationalparkplanen , som bestyrelsen for nationalparken vil følge, vil der være arealer, hvor bestyrelsen gerne vil indgå aftaler om at styrke naturværdierne eller friluftslivets muligheder.

Det kan f.eks. være aftaler om at ekstensivere driften, etablere korridorer mellem naturområder, gennemføre naturgenopretningsprojekter eller at etablere stianlæg og andre publikumsfaciliteter.

Men det er frivilligt, om du som landmand eller skovejer vil indgå aftaler med nationalparkbestyrelsen. Bestyrelsen har ikke mulighed for at gennemtvinge noget.

Du skal samtidig være opmærksom på, at en nationalpark ikke sætter anden lovgivning ud af kraft. Myndighederne kan f.eks. fortsat gennemføre fredninger.

Andre erhvervsdrivende

Der kommer heller ikke restriktioner for andre erhvervsdrivende, f.eks. indenfor turisme, industri og håndværk – uanset om man har til huse i nationalparkens bysamfund eller i bygninger i det åbne land.

Det bliver heller ikke vanskeligere at etablere sig som erhvervsdrivende. Du skal dog fortsat have tilladelser efter gældende regler.

Flere gæster giver mere omsætning

Nationalparken kan give nye og bedre muligheder som følge af det øgede antal besøgende. Det betyder en forventet øget omsætning for overnatnings- og restaurationsvirksomhed. På tilsvarende måde vil det stigende antal besøgende øge omsætningen for de lokale handlende.

At et område samtidig får status af nationalpark giver desuden bedre muligheder for at brande, markedsføre og udvikle særlige ”nationalpark-produkter”, f.eks. indenfor fødevarer.