Udvidet søgning på danmarksnationalparker.dk

Standardside Generel information Borgere

Søgemaskinen på danmarksnationalparker.dk søger ikke bare efter alle de sider, der indeholder præcis det eller de ord, du har skrevet i søgefeltet. For ofte kan der være benyttet andre ord om samme emne på hjemmesiden, og de vil endnu oftere stå i en anden form end den, du har skrevet.

Derfor udvider søgemaskinen automatisk søgningen til også at søge efter ord, der betyder det samme (synonymer og andre relaterede ord) og alle former af de ord (bøjninger og stavevarianter).

Læs mere om disse automatiske udvidelser af din søgning under tabellen nedenfor.

Specielle søgetegn
Du kan kombinere din søgning med følgende søgetegn:

Alm. udtryk

Fagudtryk

Tegn

Betydning for søgning

Plus

Ekspansionsoperator

+

Skrives lige før ord eller gåseøjne.
Ordet skal forekomme. Ingen ordudvidelse

Minus

Ekspansionsoperator

-

Skrives lige før ord eller gåseøjne.
Ordet må ikke forekomme. Ingen ordudvidelse

Gåseøjne

Frasesøgning

""

Sættes rundt om ord, der skal komme i den valgte rækkefølge.
Hvis der ikke sættes plus foran ", stavekontrolleres ordene.

-

Boolesk logisk fællesmængde

AND

OG

Skrives mellem ord, med mellemrum foran og bagefter.

Begge ord skal forekomme i samme tekst.

-

Boolesk logisk foreningsmængde

OR

ELLER

Skrives mellem ord, med mellemrum foran og bagefter.

Mindst ét af ordene skal forekomme i en tekst.

Parenteser

Kombination

( )

Sammensat udtryk

Erstatning

Maskering

?

Ét vilkårligt tegn

-

Trunkering

*

Nul eller flere vilkårlige tegn til højre for ordet

Udvidelse af søgningen
Søgemaskinen er trænet til at genkende sammenhænge i sproget, og derfor søger den efter sider med en eller flere af de nævnte former eller relaterede ord.

Måden det gøres på er for teknisk at komme rundt om her. Men som eksempel kan nævnes, at hvis du har søgt på flere ord, søges der først efter alle sider med en eller flere ordformer eller ordrelationer for hvert af dine søgeord, hvorefter de udvidede søgeordslister kombineres sådan, at der findes sider med mindst et ord fra hver liste. Udført manuelt kaldes denne søgestrategi for bloksøgning, fordi hvert søgeord udbygges til en ”blok” (kolonne, liste) af ensbetydende søgeord.

Specielt: Geografi
Når du søger med et bynavn, vil du måske også få søgeresultater med andre bynavne. Det er fordi søgemaskinen har geografiske udvidelser til navnene på de nærmeste nabobyer og -steder. Afhængigt af afstanden tages navnene for disse naboer med i søgningen. På den måde vil du f.eks. kunne finde resultater for Nørresundby, når du søger efter Aalborg. Det er fordi, det ikke altid er nemt at forudsige, hvilken by en side nævner. Nogle sider vedrørende det kommunale område i Nørresundby vil indeholde teksten ”Aalborg kommune”, men ikke ordet ”Nørresundby”.

Stavekontrol
Til brug for den automatiske udvidelse af søgningen med relaterede ord og former har søgemaskinen adgang til specielle ordbøger. Dette giver samtidig mulighed for at tage højde for, at der har sneget sig en trykfejl ind, og at et ord kan staves på flere måder.

Relevans
Når søgemaskinen skal afgøre, om en side er relevant for din søgning, sker det blandt andet med forskellig vægt på de søgte ord.

Der bliver for eksempel altid lagt mere vægt på det ord, du har skrevet, end et relateret ord fra ordbogen. Vægten har betydning for hvilket søgeresultat, der vises først (øverst) i søgeresultatet.

Alle søgeresultater vises som udgangspunkt i en rækkefølge, hvor søgeresultatet med den største vægt og dermed relevans vises først.

Søgeresultaternes rækkefølge afhænger også af, hvor i den enkelte tekst et eller flere af de søgte ord er fundet. Bliver det ord, du søger efter, fundet i titlen på en side, vil dette typisk blive vist før en anden side, hvor dit ord optræder et sted længere nede i teksten.

Fravalg af ordudvidelse og stavekontrol
Stavekontrol og ordudvidelse kan fravælges ved at sætte plus (+) lige foran det søgeord, du ikke ønsker udvidet.

Indtast dine søgekriterier i feltet i øverste højre hjørne.