Logo for Nationalpark Thy

Standardside Institution Udgivelser

De første fem logoer

Det lokale logo skal anvendes til piktogramstandere i nationalparken, på hjemmesiden, bestyrelsens produkter, tryksager, arrangementer og events i nationalparken. Der er også udarbejdet en lokallogotype som bestyrelsen skal anvende til brevpapir, visitkort og informationstavler.

De to sidste logoer

Nationalparkbestyrelsen kan give skriftlig tilladelse til, at det lokale logo uden kongekrone kan benyttes på produkter mv., der har tilknytning til nationalparken, og som er i overerstemmelse med nationalparkens formål og målsætninger. Produkterne skal leve op til den standard, som bestyrelsen gerne ser forbundet med Nationalpark Thy. Bestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen til at anvende logoet.


Logo for Nationalpark Thy

Logo for Nationalpark Thy

Logo for Nationalpark Thy

Logo for Nationalpark Thy

Logo for Nationalpark Thy

Logo for Nationalpark Thy

Logo for Nationalpark Thy