Om Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge ligger den sydlige del af Djursland

I Nationalpark Mols Bjerge har natur og mennesker påvirket hinanden og skabt et enestånde område i det landskab, som istiden skabte til os. Området strækker sig fra Kattegatkysten i øst til Kaløskovene i vest, fra de bugtede Vige i syd over Mols Bjerges storslåede morænelandskab til istidens smeltevandssletter i nord. Til Nationalparken hører også Ebeltoft by, landsbyer og sommerhusområder.

Nationalpark Mols Bjerge dækker 180 km2 og indeholder store skove, heder, overdrev, søer, kyst- og havområder.

Nationalparken blev oprettet ved "Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge" i august 2009, og Hendes Majestæt Dronning Margrethe inviede nationalparken den 29. august 2009.

Ca. 80% af Nationalpark Mols Bjerge er i privat eje, og ca. 20% ejes af staten og Syddjurs Kommune.

1/3 af Nationalparken er aktivt landbrugsområde, hvor mange har deres daglige arbejdsplads. Det er meget specielt for Nationalpark Mols Bjerge, og det giver nationalparken et andet indhold end nationalparker andre steder.

Nationalpark Mols Bjerges formål er at bevare, styrke og udvikle naturen, kulturmiljøerne, de geologiske særpræg og at give de besøgende gode muligheder for friluftsliv og information om området.

Mols Bjerge Logo