Øer der kom og gik

Få steder i verden er naturen mere omskiftelig end i Vadehavet.
Med tidevandets skift flyttes der hver dag gigantiske mængder sand og ler. De fjernes fra et sted og aflejres et nyt. Når vinden skifter, forandres det på ny. Og når stormfloderne får alt til at stå i et, nulstilles geografien endnu en gang.

Langli opstod efter en stormflod i 1634. Foto: Thomas Retsloff

Undervejs er nye områder i Vadehavet kommet til og gamle forsvundet. Et område som Skallingen er eksempelvis relativt nyt – se afsnittet om stormfloderne - mens der er andre områder, som er forsvundet for stedse.

Sådan et område var Jordsand.

Tiden løb ud for Jordsand

Jordsand var en ø, der lå ud for den gamle Højer Sluse cirka 6 kilometer i nordvestlig retning.
Øen var en uinddiget marskø, en såkaldt hallig. Den lå på toppen af et højsand, var ikke særlig høj, men dog på en anselig størrelse knap svarende til Mandø i dag.

Kort fra 1600-tallet viser, at øen dengang var cirka 6 kvadratkilometer stor. Her var tilmed to gårde, og så sent som i 1980’erne viste øen spor af gamle brønde.
Jordsand voksede lidt til og fra i takt med tidevandet og stormfloderne, og i 1920 skiftede øen også nationalstatus, så den tyske ø igen kom på danske hænder.

Men med dæmningen fra det tyske fastland til øen Sild/Sylt i 1927, forandredes vandstrømmene om øen. Da man fra dansk side også anlagde en dæmning til Rømø i 1948 og byggede det fremskudte dige ved Højer i 1982, begyndte timeglasset på Jordsand – bogstaveligt talt – at løbe tør for sand. Jordsand blev mindre og mindre år for år.

Fugleforening lever

Allerede i slutningen af 1970’erne havde man forsøgt at holde på resterne af øen ved at anlægge faskingårde, som skulle holde på sand og ler, men det hjalp ikke. I 1999 forsvandt øen helt.
Nogle påstår, den dukkede op igen i årene efter, men ingen har set den siden 2001.

I dag eksisterer Jordsand i øvrigt som navn på en tysk forening. Det meget rige fugleliv, som var på øen, begejstrede tyske ornitologer så meget, at de stiftede ’Verein Jordsand’. Modsat øen trives den forening den dag i dag.

Fakta om øer i Vadehavet

  • Halvøen Skallingen er blevet forkortet med to kilometer siden 1910.
  • Øen Langli hørte oprindeligt til Skallingen, men blev til en ø, da stormfloden i 1634 fjernede området Sønderside, som forbandt Langli med Skallingen.