Nationalparkens kalender - december

  • Book en naturvejleder eller kulturformidler
  • Se naturobservationer og registrer dine egne
  • Se TV fra nationalparken. Nationalpark TV sender hver weekend på Kanal Midt-Vest og Kanal Nord. Udsendelserne er for hele familien og skal inspirere til at komme ud i den frie luft og opleve Nationalpark Thy's storslåede natur.

Månedens fugl: Grønirisk ( Carduelis chloris )

Grønirisk, han. Foto: Jens Jørgen Andersen Grønirisken er en almindeligt udbredt ynglefugl over hele landet, dog mest i de frodige egne på øerne.

Fuglen er en kraftigt bygget, korthalet finke med et kraftigt næb. Den er let kendelig i flugten, hvor to gule vingefelter og to gule felter på siden af halen lyser op.

Den hjemlige bestand får et vældigt tilskud om efteråret, når ynglefugle fra Nordskandinavien, især Vestnorge,  ankommer i stort antal. Mange overvintrer i Danmark og kan ses på foderbrættet vinteren igennem. Fuglene holder især af olieholdige frø som solsikke og hamp.

I det åbne landskab ser  man ofte småflokke af grønirisk. De har en forkærlighed for hyben, og derfor kan luften pludselig blive levende af dem, når man passerer et rosenkrat. Derudover lever de mest af frø fra forskellige ukrudtsplanter.

Grønirisk er en af de arter, som i høj grad har profiteret af væksten i antallet af parcelhus- og sommerhushaver. Derfor er den hjemlige ynglebestand fordoblet siden 1970´erne.

Månedens vækst: Engriflet hvidtjørn ( Crataegus monogyna )

Engriflet Hvidtjørn. Foto: Ib Nord Nielsen Hvidtjørn er meget almindelig i Nationalpark Thy.

Engriflet hvidtjørn er det bedste "levende pigtråd", man kan tænke sig. Man finder den inde i plantagerne eller i skovbrynene som en op til 8 m høj, tornet busk eller lille træ (12-15 m), der er middel skyggetålende og tåler megen vind. Selv på vores forblæste kystskrænter ses skævvredne tjørn, der kæmper sig opad trods ugunstige vilkår.

Blomstringen finder sted i juni, og den rige frugtsætning gør den eftertragtet af fuglene. Frugterne har kun én sten. Kviste og skud ædes af hjortevildt og harer.

Hvis fuglene ikke har ribbet tjørnebuskene fuldstændig for de mørkerøde stenfrugter, kan man i december se de afløvede buske stå og lyse rødt i landskabet.

J.P. Jacobsen, vores verdensberømte digter og forfatter fra Thy, skriver i slutningen af digtet "En arabesk":

Alt er forbi !
Paa den snedækte Slette
I den brune Skov
Vokser en enlig Tjørn,
Et for et,
Et for et,
Drypper den de blodrøde Bær
Ned i den hvide Sne;
De glødende Bær
I den kolde Sne. –
Kjender du Pan ?

Guidede ture

Rideture i Nationalpark Thy

24-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Rideture i Nationalpark Thy

24-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Rideture i Nationalpark Thy

25-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Rideture i Nationalpark Thy

25-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Rideture i Nationalpark Thy

26-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Rideture i Nationalpark Thy

26-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Foto workshop i Nationalpark Thy – Menneske, Makro og Kamera

26-04-2014

I forbindelse med Nationalparkernes fotokonkurrence bliver der arrangeret seks workshops – to i hver nationalpark.

Orienteringsløb i Nationalpark Thy. Tved Klitplantage

26-04-2014

Træningsløb. Tema: "Tag en ven med" - træningsløb. Åbent for alle.

Rideture i Nationalpark Thy

27-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Rideture i Nationalpark Thy

27-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Bølgeenergiture i Hanstholm

27-04-2014

Hør om Hanstholm og bølgeenergi eventyret, samt få en guidet tur på Wave Stars gigantiske testmaskine.

Rideture i Nationalpark Thy

28-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Rideture i Nationalpark Thy

28-04-2014

Kom på guidet ridetur i Nationalparken. Kontakt mig og vi laver en aftale på det tidspunkt der passer dig/jer.

Lions forårsmotionsløb

28-04-2014

Forårsmotionsløb for hele familien ved Nors sø

Gåtur og fortælling for modne motionister.

29-04-2014

Gåtur og fortælling for modne motionister, vi mødes på P-pladsen ved/på Hanstholm Fyr.